>> GLF Glikol (mono)propylenowy "FERPRO" techniczny. Min. zakupu 100 kg, cena za 1 kg
Zastosowanie; element zabezpieczania przeciw mrozowego instalacji grzewczych, klimatyzacji, solarnych, przemysłowych itp. 99.7%. Numer CAS 57-55-6,
Kliknij aby powiększyć
Powiększ Powiększ
<< Cofnij
Kategoria: ZABEZPIECZANIE ANTYMROZOWE CO, INHIBITORY ANTYMROZOWE DO INSTALACJI C.O., CAŁA OFERTA FERPRO----WYBIERZ I KUP
Kod: FP787    
Firma: FERPRO

Cena brutto: 14.35 pln
    
Opis:

Inne opakowania / wersje tego produktuGlikol propylenowy, nietokyczny GLF "FERPRO"
Cena hurtowa
za beczkę 100 kg, bez rabatowania, obejmuje koszt dostawy.
Produkt tylko dostępny dla firm (nie konsumentów).
Dostawa glikolu w terminie ok. 5-7 dni w metalowych, bezzwrotnych beczkach stalowych.
Uwaga. Nasza cena glikolu jest uzależniona od ceny na rynkach światowych i może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Glikol propylenowy, nietokyczny GLF stosowany razem z inhibitorem korozji CH-3 , CH-33 zabezpiecza kompleksowo instalacje grzewcze, klimatyzacji, solarne itp.  przed ;zamarzaniem, korozją, osadami oraz skażeniem biologicznym. Stopień zabezpieczenia przed zamarzaniem zależy od proporcji glikol-woda.

Inhibitory stosować w dawce zwiększonej o 20% w stosunku do instrukcji zastosowania produktu.
Zastosuj CH-3 ; 1 L/kg na 80 litrów wody w zładzie, CH-33; 0,5  L/kg na 80 litrów wody w zładzie.
Oferta inhibitora CH-3 System Guard
Oferta inhibitora CH-33 System Safe

Synonimy glikol propylenowy, glikol monopropylenowy, 1,2-propanodiol, 1,2-dihydroksypropan
Wzór chemiczny

C3H8O2

Masa molowa

76,1

Numer CAS 57-55-6
Numer WE 200-338-0
Zastosowanie Budownictwo -Glikol propylenowy GLF stosowany razem z inhibitorem korozji (CH-2, CH-3) zabezpiecza przed mrozem, korozją, osadami oraz skażeniem biologicznym instalacje grzewcze, klimatyzacji, solarne itp
Przemysł chemiczny - Wielorakie zastosowania..
Właściwości

Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: bez wyraźnego zapachu
pH: 6-8 (50% roztwór)
Temperatura topnienia: poniżej -20°C
Temperatura wrzenia: 184-188°C
Temperatura zapłonu: ok. 104°C
Temperatura samozapłonu: >370°C
Granica wybuchowości:
dolna: 2,4 [% V/V]
górna:17,4 [% V/V]
Gęstość w temp. 25°C: 1,035 - 1,040 g/cm3
Gęstość par względem powietrza:2,6
Prężność par w temp. 25°C: ok. 0,08 mmHg
Rozpuszczalność w wodzie : całkowita
Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych: rozpuszczalny w alkoholu etylowym, acetonie, chloroformie
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: -0,1,07
Lepkość: ok. 0,043 Pa*s (25°C)

Inne dane:
Przewodność właściwa: 4,000 μS/m
Napięcie powierzchniowe: 0,0716 N/m (21,5°C)

Temperatura zamarzania glikolu propylenowego
FP787
"Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies."

 
STRONA GŁÓWNA

Oprogramowanie sklepu: Netidea - strony internetowe gdańsk
Copyright (C) 2002-2010
Strona została wygenerowana w czasie: 0.038 sek.