JAK CZYŚCIĆ I USPRAWNIĆ INSTALACJĘ C.O. - porady

Poradnik "zrób to sam" czyszczenia i zabezpieczania antykorozyjnego domowych systemów centralnego ogrzewania angielskimi preparatami "FERDOM"
Zasilanych dowolnym paliwem; gazem, olejem, paliwami stałymi, drewnem, elektrycznością, pompą ciepła.
Wykonanych z różnych materiałów; miedź, aluminium, inox, mosiądz, żeliwo, PEX, PP, PB, CPVC, EPDM
Zabezpieczenie przed korozją, powstawaniem osadów i szlamu oraz skażeniem biologicznym.

Niniejsze opracowanie odnosi się głównie do czyszczenia beż użycia pompy czyszczącej.
UWAGA;SERWISANCI STOSUJĄCY POMPY CZYSZCZĄCE.
Punkt 2 zamienić na czyszczenie pompą wg instrukcji pompy. Stosować się do pozostałych punktów poniżej.
Rekomendowany preparat czyszczący do tego celu to DS-50
tego lub łagodny, bezkwasowy DS-15

CZTERY ETAPY SKUTECZNEGO DZIAŁANIA
1) Płukanie instalacji wodą wodociągową
2) Czyszczenie instalacji preparatem czyszczącym
3) Płukanie ponowne wodą wodociągową
4) Zabezpieczanie instalacji odpowiednim inhibitorem

DOZOWANIE PREPARATÓW
SUPER-DS Ferdom 1 L na 70 L wody,  tuba 300ml na 100 L wody
DS-15 Ferdom; czyszczenie 1 L=50 L wody, neutralizacja 1 L na 100 L wody
CH-2 Ferdom 1 L na 70 L wody,  300ml na 100 L wody
CH-33 Ferdom; 0,5 L na 100 L wody.
Tuby/kartusze 300ml stosuje się ze standardowym wyciskaczem do silikonu (nie załączony)

1) Płukanie wodą wodociągową.

   Wyłączamy kocioł c.o. i pompę, Odłączmy cały system od zasilenia elektrycznego i dopływu paliwa.
   Sprawdzamy położenie zaworu spustowego. W razie potrzeby zakładamy na zawór spustowy odcinek węża ogrodowego, aby bezpiecznie spuszczać wodę do studzienki ściekowej lub innego odpływu.
A. Spuszczamy wodę z całej instalacji. Podłączamy zasilenie wody wodociągowej do instalacji (zawór dopełniający). Zamykamy wszystkie zawory odcinające przy kotle, grzejnikach i rozdzielaczach. Zasadą jest że płukanie wykonujemy poszczególnymi grzejnikami czy obwodami/sekcjami.
B. Czyli najpierw otwieramy zawory przy jednym grzejniku lub obwodzie (na rozdzielaczu), najlepiej tym na najwyższym piętrze i otwieramy zawór dopełniający z instalacji wodociągowej. Płuczemy kilka minut dany grzejnik lub obwód lub do momentu kiedy woda wypływająca z instalacji będzie czysta.
C. Następnie zamykamy zawory przy czyszczonym grzejniku/obwodzie i powtarzamy proces z następnym grzejnikiem lub sekcją. Na końcu płuczemy kocioł c.o., poprzez zamknięcie wszystkich zaworów grzejnikowych lub/i na rozdzielaczach.
D. Oczywiście jeżeli w instalacji nie ma zaworów / części zaworów lub zawory są nie działające, płuczemy możliwie sekcjami/obwodami lub w najgorszym wypadki całą instalację „jak leci”.
E. Wskazane jest przystąpić do czyszczenia instalacji (pkt 2) od razu. Gdy z jakichś przyczyn jest to niemożliwe, napełnić ponownie instalacje wodą.

   Jeżeli w instalacji jest pompa cyrkulacyjna, w bardzo zanieczyszczonej instalacji wskazane jest jej wymontowanie i zablokowanie lub podłączenie na krótko króćców zasilających. Jeżeli nie jest to możliwe lub trudne do wykonania, przy kolejnym włączeniu pompy trzeba skontrolować czy pompa chodzi lub wspomóc jej start ( patrz instrukcja pompy ).

2) Czyszczenie środkiem SUPER-DS / DS-15.

Który preparat wybrać? Podstawowym, rekomendowanym preparatem jest SUPER DS. Chyba że instalacja ma bardzo duże ilości szlamu lub jest stara (pow. 20 lat) i ma „historię” przecieków. Wówczas proponujemy preparat DS-15, który usuwa mniej twardych osadów mineralnych, które w starszych instalacjach z rur stalowych często "blokują" wycieki.

Wyłączamy kocioł c.o. i pompę, Odłączmy cały system od zasilenia elektrycznego i dopływu paliwa.

INSTALACJE CIŚNIENIOWE (z naczyniem przeponowym) : Najwygodniej jest wprowadzić preparat poprzez otwór odpowietrznika grzejnika. Standardowo odpowietrznik grzejnika ma rozmiar 1/2".
A. Wybrać najwyższy grzejnik
(gdy instalacja na kilku poziomach - wybrać grzejnik na najwyższej kondygnacji) z zamontowanymi zaworami oraz możliwością wykręcenia całego odpowietrznika. Jeżeli instalacja jest napełniona, spuścić ok 5 litrów wody do kanalizacji.
B. Zamknąć oba zawory grzejnika. Wykręcić ostrożnie cały odpowietrznik, kontrolując aby nie wylewała się woda.
C. Wlać preparat używając lejka z podłączonym odcinkiem elastycznego węża np. ogrodowego wprowadzonego do otworu odpowietrznika. Tuby/kartusze 300ml mają w komplecie wąż z końcówką GZ 1/2, który wkręca się w gwintowany otwór odpowietrznika.
D. Wkręcić ponownie odpowietrznik. Odkręcić zawory przy grzejniku, uzupełnić  wodę w instalacji c.o., odpowietrzyć grzejnik/grzejniki.
E. Uruchomić instalację (włączyć kocioł) na ok 2 godz. utrzymując temperaturę pracy 60-70oC. Pozostawić preparat w instalacji przez 2 do 14 dni podczas normalnej pracy systemu. Gdy system nie pracuje np. w okresie letnim włączyć jak wyżej instalację na ok. 2 godz. , pozostawić preparat w instalacji na okres 4 tygodni, jeżeli można włączając system na 30 min co 2-3 dni. 
F. Po zakończeniu czyszczenia spuścić roztwór z instalacji. Ze względu na niskie stężenie oraz brak aktywności po zakończeniu procesu czyszczenia produkt nie wymaga neutralizacji przed spuszczeniem do kanalizacji.

INSTALACJE OTWARTE (z naczyniem wzbiorczym) : spuścić część wody z systemu (ok 10 litrów) tak aby naczynie było puste, wlać preparat do naczynia wzbiorczego, uzupełnić braki wody, włączyć pompę obiegową aby rozprowadzić preparat w całej instalacji.

Uwaga – Szczególnie w pierwszym etapie czyszczenia kilkunastoletnich instalacji lub tych które miały historię przecieków, należy kontrolować instalację albowiem preparat czyszczący może wypłukać złogi lub twarde osady, które mogły „blokować” wypływ wody z uszkodzonych miejsc instalacji. Typowym miejsce wycieków są zawory i śrubunki, które  należy w razie potrzeby dokręcić.

3) Płukanie ponowne wodą wodociągową.

Wyłączamy kocioł c.o. i pompę, Odłączmy cały system od zasilenia elektrycznego i dopływu paliwa.

A. Powtórzyć dokładnie sekwencję płukania z punktu 1) powyżej. Czysty system c.o bez zabrudzeń i osadów jest bardziej ekonomiczny, trwały i mniej awaryjny.
B. Po skończonym procesie czyszczenia zostawić instalację częściowo napełnioną. Nie włączaj na razie kotła, albowiem pod wpływem temperatury natychmiast zgromadzą się na wymienniku osady mineralne (tzw. kamień kotłowy), który poprzednio został usunięty.


Uwaga - Instalacje c.o. ze skażeniem biologicznym - przy odpowietrzaniu występujący zapach siarkowodoru lub zgnilizny, szlamowata, śliska  woda w instalacji. Szczególnie występujące objawy w instalacjach niskotemperaturowych, z otwartym naczyniem wzbiorczym, długo nie uruchamianych instalacjach ogrzewania podłogowego itp. Po czyszczeniu chemicznym i ponownym płukaniu wodą punkt 3) należy przeprowadzić dezynfekcję instalacji tabletkami BRIT-STER w stosunku 1 tabletka na 20 litrów wozy w zładzie. Rozpuścić tabletki w 1-2 litrach ciepłej wody w plastikowym naczyniu (ostrożnie środek żrący) a następnie ;
A. Aby wprowadzić roztwór do instalacji ciśnieniowej powtórz odpowiednio sekwencje wprowadzania preparatu zgodnie
z punktem  2) podpunkty B, C, D.
B.
Aby wprowadzić roztwór do instalacji otwartej powtórz odpowiednio sekwencje wprowadzania preparatu zgodnie z punktem 2) Instalacje otwarte.
Następnie powtórzyć działanie z punktu 3) ponowne płukanie.
4) Zabezpieczanie inhibitorem CH-2 / CH-33

Który preparat wybrać? Podstawowym, rekomendowanym uniwersalnym inhibitorem jest CH-2. Preparat CH-33 posiada więcej czynników aktywnych (acz jednocześnie jest droższy) i zaleca się jego stosowanie do instalacji, która miały duże "problemy" w przeszłości.

Wyłączamy kocioł c.o. i pompę, Odłączmy cały system od zasilenia elektrycznego i dopływu paliwa.

A. Aby wprowadzić inhibitor do instalacji ciśnieniowej powtórz odpowiednio sekwencje wprowadzania preparatu zgodnie
z punktem  2) podpunkty B, C, D.
B.
Aby wprowadzić inhibitor do instalacji otwartej powtórz odpowiednio sekwencje wprowadzania preparatu zgodnie z punktem 2) Instalacje otwarte.
C. Uzupełnić wodę w systemie, odpowietrzyć grzejniki. Sprawdzić czy nie ma wycieków. Włączyć system centralnego ogrzewania. 

WAŻNA INFORMACJA
; Preparat zabezpieczający-inhibitor pozostaje cały czas w instalacji c.o. Trwałość preparatu w szczelnej instalacji jest liczona około 3 -5 lat.
Jeżeli po zastosowaniu inhibitora wystapią wycieki czy z instalacji była spuszczana woda, uzupełnić jak najszybciej poziom stężenia inhibitora (bez procesu czyszczenia). Poziom stężenia inhibitora można skontrolować Testerem Inhibitorów. Tester CH-2 to FD608, tester do CH-33 to
FP313.
PytanieCzy można nową  instalację c.o.  pracującą około  miesiąca tylko zabezpieczyć samym inhibitorem bez uprzedniego czyszczenia chemicznego? 
Odpowiedź. Konieczność czyszczenia nowej instalacji zależy od materiałów użytych do jej budowy.
A. Jeżeli nowa instalacja jest z rur miedzianych
obowiązkowo należy ją zneutralizować / przeczyścić preparatem FERDOM DS-15 w stężeniu 1% (= 1 litr na 100 litrów wody w zładzie), zgodnie z punktami 1, 2, 3.  Po cięciu rur miedzianych w instalacji pozostają korozjotwórcze opiłki które osadzają się np. na powierzchniach grzejników powodując korozję wżerową. Do lutowania rur miedzianych używa się kwasowych preparatów czyszczących i lutów, które należy zneutralizować i usunąć z instalacji, aby nie powodawały korozji.
B. Jeżeli nowa instalacja jest z rur z tworzywa nie ma obowiązku użycia preparatu czyszczącego, chociaż jest to zalecane poprzez użycie preparatu zgodnie z punktem A. powyżej

C. Jeżeli nowa instalacja jest z rur stalowych i z grzejnikami stalowymi czy żeliwnymi, ze względu na szybki proces korozyjny wskazane jest
użycie preparatu zgodnie z punktem A. powyżej.
MASZ WĄTPLIWOŚCI - CZYŚCIĆ CZY NIE - WYCZYŚĆ. NIGDY TO INSTALACJI NIE ZASZKODZI

PytanieCzy można STARĄ  instalację c.o. (pracującą 6 miesięcy i więcej) tylko zabezpieczyć samym inhibitorem bez uprzedniego czyszczenia chemicznego? 
Odpowiedź. Nie rekomendujemy takiego postępowania. Preparat zabezpieczający zapobiega tylko PRZYSZŁYM uszkodzeniom instalacji, nie rozpuści istniejących osadów, nie usunie istniejących złogów korozyjnych i nie rozpuści istniejącego szlamu w instalacji. Natomiast inhibitor będzie tracił niepotrzebnie swoją aktywność na powyższe ujemne zjawiska zamiast zapobiegać im w przyszłości.


PytanieCzy można instalację c.o. tylko wyczyścić i następnie nie zabezpieczyć jej preparatem zabezpieczającym to jest inhibitorem?
Odpowiedź. Stanowczo nie. Po procesie chemicznego czyszczenia odsłaniane są „gołe” powierzchnie metalu, usuwane są wszelkiego rodzaju powłoki ochronne samoczynnie powstające na powierzchniach metali (szczególnie aluminium), zatrzymujące w pewnym stopniu proces korozji. Reasumując niezabezpieczona instalacja c.o. po czyszczeniu chemicznym jest bardziej podatna na uszkodzenia korozyjne, niż taka sama instalacja nie wyczyszczona chemicznie.


PORADNIK jako PLIK PDF - PONIŻEJPrzeczytałeś dokładnie ale masz dodatkowe pytania - POBIERZ KOD DOSTĘPU - a później zadzwoń - Infolinia techniczna 22 219 6462

Inne problemy z instalacjami w domu - ZOBACZ TUTAJ


Nazwa towaruCena brutto 
"FERDOM" ZESTAWY, PROMOCJE - TANIEJ. "FERDOM" ZESTAWY, PROMOCJE - TANIEJ. "FERDOM" ZESTAWY, PROMOCJE - TANIEJ, "FERDOM" ZESTAWY, PROMOCJE - TANIEJ.
Kod: FERDOM.......
Cena brutto: 0.00 pln
0.00 pln
Szczegóły
Zestaw CZ1 "FERDOM" Czyści i zabezpiecza c.o. szt.2x1 litr (na 70 L wody).
SUPER-DS rozpuszcza w trakcie pracy c.o osady mineralne, produkty korozji, szlam. CH-2 Inhibitor reguluje pH, zapobiega korozji, powstawaniu osadów, skażeniu biolo

Kod: FD311
Cena brutto: 219.00 247.00 pln
219.00 247.00 pln
Szczegóły
Zestaw CZ2 "FERDOM" Czyści i zabezpiecza C.O. 2x300 ml na 100L wody.
SUPER-DS Penetruje, rozpuszcza osady mineralne, produkty korozji, szlam. CH-2 System Guard inhibitor zapobiega powstawaniu korozji, osadów, skażeniu biologicznemu

Kod: FD310
Cena brutto: 279.00 pln
279.00 pln
Szczegóły
"FERDOM" CZYSZCZENIE INSTALACJI CO, CWU- patrz produkty poniżej

Kod: FERDOM...
Cena brutto: 0.00 pln
0.00 pln
Szczegóły
SUPER-DS "FERDOM" preparat czyszczący systemy C.O. 1 litr (1,5%, na 70L wody)
Rozpuszcza osady mineralne, produkty korozji, szlam. Bezpieczny dla materiałów używanych w c.o. Stosować w trakcie pracy C.O. 2 -14 dni, dłużej poza sezonem.

Kod: FD200
Cena brutto: 130.00 pln
130.00 pln
Szczegóły
SUPER-DS "FERDOM" preparat czyszczący systemy C.O. szt.9x1 litr
Rozpuszcza osady mineralne, produkty korozji, szlam. Bezpieczny dla materiałów używanych w c.o. Stosować w trakcie pracy C.O. 2 -14 dni, dłużej poza sezonem.

Kod: FD200x9
Cena brutto: 1049.01 pln
1049.01 pln
Szczegóły
SUPER-DS "FERDOM" preparat czyszczący systemy C.O. 5 litrów (1,5% na 350L wody)
Rozpuszcza osady mineralne, produkty korozji, szlam. Bezpieczny dla materiałów używanych w c.o. Stosować w trakcie pracy C.O. 2 -14 dni, dłużej poza sezonem.

Kod: FD201
Cena brutto: 529.00 pln
529.00 pln
Szczegóły
DS-15 "FERDOM" preparat do systemów C.O. 1 litr
A) 1% neutralizuje nowe systemy i usuwa z nich oleje, zanieczyszczenia, szlam, topniki, opiłki, itp
B) 2% czyści systemy C.O. także te starsze których stan uniemożliwia użycie kwasów.1

Kod: FD202
Cena brutto: 140.00 pln
140.00 pln
Szczegóły
DS-15 "FERDOM" preparat do systemów C.O. 5 litrów
A) 1% neutralizuje nowe systemy i usuwa z nich oleje, zanieczyszczenia, szlam, topniki, opiłki, itp
B) 2% czyści systemy C.O. także te starsze których stan uniemożliwia użycie kwasów

Kod: FD203
Cena brutto: 559.00 pln
559.00 pln
Szczegóły
BRIT-STER "FERDOM" 20 szt tabletki dezynfekujące / sterylizujące inst. wodne, klimatyzacji itp
Zastosowanie zasobniki wody, podgrzewacze, systemy wodociągowe, klimatyzacja, wanny z hydromasażem, studnie. PN-EN 12931. Chemikalia

Kod: FD622
Cena brutto: 60.00 pln
60.00 pln
Szczegóły
<font size=2>WSKAŹNIK DO BADANIA PH w zakresie 1-14, kolorymetryczny. Szpula 5 metrów lub 100 pasków testowych.
Kod: FP104
Cena brutto: 29.00 pln
29.00 pln
Szczegóły
"FERDOM" OCHRONA C.O. INHIBITORAMI KOROZJI I OSADÓW."FERDOM"
OCHRONA C.O. INHIBITORAMI KOROZJI I OSADÓW."FERDOM" OCHRONA C.O. INHIBITORAMI KOROZJI I OSADÓW."FERDOM" OCHRONA C.O. INHIBITORAMI KOROZJI I OSADÓW."F

Kod: FERDOM.
Cena brutto: 0.00 pln
0.00 pln
Szczegóły
CH-2 System Guard "FERDOM" Inhibitor uniwersalny nowej generacji 1 L(na 70 L wody)
Zabezpiecza w C.O.;stal, aluminium, miedź, mosiądz, żeliwo, inox, PEX, PP, PB, EPDM. Reguluje pH, zapobiega powstawaniu korozji, osadów, skażeniu biolog.

Kod: FD102
Cena brutto: 130.00 pln
130.00 pln
Szczegóły
CH-2 System Guard "FERDOM" Inhibitor uniwersalny nowej generacji kartusz 300ml(na 100 L wody)
Zabezpiecza w C.O.;stal, aluminium, miedź, mosiądz, żeliwo, inox, PEX, PP, PB, EPDM. Reguluje pH, zapobiega powstawaniu korozji, osadów, skażeniu

Kod: FD303
Cena brutto: 150.00 pln
150.00 pln
Szczegóły
CH-2 System Guard "FERDOM" Inhibitor uniwersalny nowej generacji 5 L(na 350 L wody)
Zabezpiecza w C.O.;stal, aluminium, miedź, mosiądz, żeliwo, inox, PEX, PP, PB, EPDM. Reguluje pH, zapobiega powstawaniu korozji, osadów, skażeniu biolog.

Kod: FD103
Cena brutto: 529.00 pln
529.00 pln
Szczegóły
CH-33. SYSTEM-SAFE "FERDOM" Inhibitor C.O. o najwyższej skuteczność do 0,5 L na 100 L wody
Zabezpiecza; stal, aluminium, miedź, mosiądz, żeliwo, inox, PEX, PP, PB, EPDM., powstawaniu korozji i osadów, skażeniu biologicznemu. Reguluje pH.

Kod: FD033
Cena brutto: 165.00 pln
165.00 pln
Szczegóły
CH-1 4% "FERDOM" Inhibitor do tradycyjnych instalacji C.O. 1 L.(na 25 L wody)
Wykonanych z różnych materiałów z wyjątkiem aluminium. Zapobiega; powstawaniu korozji, osadzaniu kamienia kotłowego, skażeniu biologicznemu, reguluje poz.pH.

Kod: FD100
Cena brutto: 65.01 pln
65.01 pln
Szczegóły
CH-1 4% "FERDOM" Inhibitor do tradycyjnych instalacji C.O. 5 L.(na 125 L wody)
Wykonanych z różnych materiałów z wyjątkiem aluminium. Zapobiega; powstawaniu korozji, osadzaniu kamienia kotłowego, skażeniu biologicznemu, reguluje poz.pH.

Kod: FD101
Cena brutto: 249.00 pln
249.00 pln
Szczegóły
"Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies."

 
STRONA GŁÓWNA

Oprogramowanie sklepu: Netidea - strony internetowe gdańsk
Copyright (C) 2002-2010
Strona została wygenerowana w czasie: 0.005 sek.