INFOLINIA 22 219 6462  od 9 do 17
 
Nie jesteś fachowcem? Chcesz usprawnić instalację c.o.,ciepłej wody- zanim zadzwonisz przeczytaj!
Jesteś odbiorcą biznesowym?
Aby uzyskać poradę, poznać swoje ceny zakupu -zarejestruj się tutaj.
Kontakt;  ferdom@britex.pl

REJESTRACJA I LOGOWANIE
Email:

Hasło:


KOSZYK - PODGLĄD
Na razie jest pusto
INFORMACJE O TWOIM ZAMÓWIENIU
SZUKAJ NA STRONIE
Wpisz tekst
[ Zaawansowane ]
Przedstawicielstwo FERDOM Ltd, UK


FILTR MAGNETYCZNY DO CO
pc305 zestaw serwisanta
Czyszczenie, odkamienianie, płukanie oraz zabezpieczanie instalacji grzewczych w blokach,
szkołach, biurowcach oraz innych instalacjach HVAC, także przemysłowych.

   
Pełne opracowanie -  pdf   

W skrócie

W dobie szukania oszczędności co raz więcej zarządców nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych decyduje się na termomodernizację. Pojęcie to nie jest tylko związane z dociepleniem budynku czy wymianie okien na nowoczesne i szczelne, ale często ważniejszym zadaniem jest modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania – czyli między innymi jej chemiczne wyczyszczenie i zabezpieczenie inhibitorem przed ponownym powstawaniem rdzy i gromadzeniu się osadów.

Innym powodem przeprowadzenia modernizacji c.o. jest po prostu jej awaryjność - na przykład niedogrzanie grzejników, zablokowanie pionów lub rur, zapowietrzanie się instalacji. Obowiązkowo należy też wyczyścić instalację przed montażem nowego kotła lub przed wymianą grzejników.

Kamień, szlam i rdza to najwięksi wrogowie instalacji. W większości kilku czy kilkunastoletnich budynków wielorodzinnych lub osiedli operacja czyszczenia chemicznego jest koniecznością. Bierze się to z jakości wody i niestety z polskich realiów – pseudo oszczędności, które już w fazie montażu i późniejszej eksploatacji instalacji doprowadzają do silnego zanieczyszczenia skutkującego utratą sprawności instalacji o 30% i więcej. Wynika to często z błędów w projekcie, braku specjalistycznych filtrów i odmulaczy, a co najważniejsze – stosowanie nieuzdatnionej wody (tj. bez obecności inhibitorów korozji).

Czyszczenie chemiczne instalacji pozwala na udrożnienie istniejących instalacji i przywrócenie im maksymalnej sprawności. Cały proces – w zależności od wielkości budynku, a tym samym instalacji c.o., rodzaju użytego preparatu i wybranego sposobu czyszczenia trwa od dwóch- trzech dni (przy użyciu pompy czyszczącej) do kilkunastu- kilkudziesięciu dni (czyszczenie “on-line” w trakcie eksploatacji systemu). Po prosesie czyszczenia należy koniecznie zabezpieczyć instalację inhibitorem korozji, bo proces rdzewienia i “zarastania” instalacji będzie sie ponawiał. Pamiętać należy, że pod nazwą inhibitora korozji ogólnie przyjęło się określać preparat nie tylko antykorozyjny, ale także anty-osadowy i zapobiegający skażeniu bakteriologicznemu – takim jest preparat CH-3 “FERPRO”.

Wybór metody i okresu czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania

  1. Podczas sezonu grzewczego, czyli podczas pracy systemu c.o. (tzw. “on-line”). Wskazany okres – koniec okresu grzewczego. Prace wykonane przez własną ekipę techniczną.

  2. Poza sezonem grzewczym, stosując pompy czyszczące (pompowe zestawy czyszczące - agregaty). Prace wykonane przez własną ekipę techniczną.

  3. Poza sezonem grzewczym, stosując pompy czyszczące (pompowe zestawy czyszczące - agregaty). Prace wykonane przez firmę zewnętrzną.

Proces czyszczenia wykonywany przez własną ekipę techniczną

Jeżeli mamy własną ekipę musimy podjąć decyzję w jakim okresie możemy wyczyścić instalację – w trakcie czy poza sezonem grzewczym (miesiące wiosenne). Jeżeli mamy wyczyścić instalację poza sezonem grzewczym, to musimy mieć pompę czyszczącą. Koszt takiej pompy to około 5 000 zł netto. I oczywiście przy jednym budynku, powiedzmy z 50 mieszkaniami, inwestycja taka może być nieopłacalna. Ale gdy jest kilka bloków, lub więcej mieszkań, powiedzmy od 100 w górę – koszt zakupu pompy w rozłożeniu na jedno mieszkanie to tylko ok 50 zł. Ale o czym należy pamiętać to fakt, że pompą taką możemy też wyczyścić instalację ciepłej wody użytkowej. Czyli właściwe przy bloku z 50 mieszkaniami, gdy mamy do wyczyszczenia obie instalacje c.o.o i c.w.u. zakup pompy będzie miał finansowe uzasadnienie.

Czyszczenie instalacji c.o. “on-line” w okresie grzewczym nie wymaga żadnej specjalistycznej aparatury. Okres czyszczenia (to zn. jak długo preparat czyszczący jest w instalacji) wynosi od 2 do 4 tygodni. Oczywiście nie mając własnej ekipy technicznej jesteśmy ograniczeni do punktu 3.

1) Czyszczenie podczas sezonu grzewczego - własną ekipą.

Zalety
– niska cena – proste w wykonaniu - najmniej kłopotliwe
Ale – Nie do wszystkich instalacji – brak kontroli doczyszczenia 

Czyszczenie podczas pracy systemu grzewczego jest stosunkowo prostą operacją, ale oczywiście należy mieć własną ekipę, instalacja nie może być zbyt “problematyczna” np. z bardzo słabym przepływem, z całkowicie zablokowanymi grzejnikami itp. Jak przy każdym czyszczeniu należy mieć instalację pod stałą kontrolą, szczególnie instalacje starsze, gdzie mogą wystąpic przecieki. Najlepszy czas to na zakończenie okresu grzewczego lub na jego początku, gdy temperatury zewnętrzne nie są zbyt niskie. Należy liczyć się z klikugodzinnymi przewami pracy instalacji na spuszczanie wody i ponowne jej napełnianie. Przerwa oczywiście może się wydłużyć ze względu na rozmiar instalacji lub ewentualne naprawy instalacji (np. pojawiające się przecieki). W wypadku, gdy praca instalacji po procesie czyszczenia jest niezadawalająca, cały proces można powtórzyć.

Rekomendowane preparaty – czyszczący SUPER-DS PRO “FERPRO”, zabezpieczający CH-3 lub CH-33 “FERPRO”.
Koszt obu preparatów
- na 1 m3 (około 1200 m2) 2000 zł brutto ( 1,67 zł/m2). Ceny podane na 07.2013.
Dopuszczone materiały w instalacji
– bez ograniczeń, wykluczając metale silnie skorodowane.
Inne koszty
– brak / niewielkie.
Przeczytaj-
Czyszczenie instalacji podczas podczas jej pracy.


2) Czyszczenie poza sezonem używając pompy czyszczącej– własną ekipą

Zalety – Umiarkowana cena – dobre doczyszczenie sytemu
Ale – Ekipa ze znajomością zagadnienia – konieczność zakupu pompy


Czyszczenie instalacji grzewczych (także ciepłej wody użytkowej) pompami czyszczącymi, a dokładniej mówiąc pompowymi zestawami czyszczącymi oraz buforowanymi środkami czyszczącymi jak DS-50 “FERPRO”, jest najskuteczniejszą drogą do regeneracji instalacji. W wypadku starszych instalcji c.o. (20-30 lat) z rurami stalowymi, z grzejnikami aluminiowymi (też bardzo podatnymi na korozję z nieuzdatnioną wodą) – czyli wszędzie tam gdzie przez korozję może wystąpić wyższe ryzyko przecieków zalecamy zastosowanie łagodniejszego preparatu DS-15 “FERPRO”.

Idealnym terminem czyszczenia instalacji jest czas tuż po zakończeniu sezonu grzewczego. Instalacja nieczynna kilka miesięcy może charakteryzować się zwiększoną twardością osadów a te, które w czasie sezonu grzewczego były w postaci szlamu, po kilku miesiącach mogą przejść w stan stały przez co usunięcie ich będzie trudniejsze, wymaga zastosowania zwiększonej dawki preparatu czyszczącego lub dłuższego okresu czyszczenia. Jednak oczywiście czyszczenie można dokonac w każdym momencie, gdy instalacja jest nieczynna a termin jest określony innymi czynnikami.
Moc pompy, wysokość podnoszenia i wielkość zbiornika pompy określają jak dużą instalację lub jej sekcję możemy wyczyścić przy jednym podejściu. Jeżeli instalacja jest za duża czyścimy sekcję po sekcji lub pion po pionie. Są trzy modele pomp “FERPRO” rekomendowanych do czyszczenia dużych systemów; PC208, PC209, PC210. Ich parametry są odpowiednio; wielkość zładu w całej instalacji lub sekcji instalacji; 300/450/700 litrów co w przybliżeniu odpowiada powierzchni 400/550/850m2.

Uwaga; Jeżeli urządzenia są pod dozorem UDT czyszczenia powinien wykonywać uprawniona osoba/firma.

Rekomendowane preparaty – czyszczący DS-50 “FERPRO”, (lub DS-15 “FERPRO”), zabezpieczający CH-3 lub CH-33 “FERPRO”.
Koszt obu preparatów - na 1 m3 (około 1200 m2) 2700 zł brutto (2,25 zł/m2)
Dopuszczone materiały w instalacji
– bez ograniczeń, wykluczając metale silnie skorodowane.
Inne koszty – koszt zakupu pompy od 5 000 zł netto.            
Przeczytaj- “Czyszczenie instalacji podczas podczas jej pracy”.

 

Gdy korzystamy z zewnętrznej firmy serwisowej

3) Czyszczenie poza sezonem używając pompy czyszczącej – firma zewnętrzna

Zalety – Najwygodniejsz forma – dobre doczyszczenie sytemu
Ale – Najwyższa cena


Korzystając z profesjonalnych ekip mamy gwarancję że usługa zostanie wykonana na odpowiednim poziomie, w możliwie najkrótszym czasie. Firmy korzystają ze swojego doświadczenia w rozwiązywaniu problemów, które mogą wyniknąć w trakcie czyszczenia, mogą pomóc w modernizacji czyszczonej instlacji. Mogą też normlnie podjąć się okresowej kontroli instalacji i sprawdzania poziomu stężenia zabezpieczającego inhibitora.

Rekomendowane preparaty – czyszczący DS-50 “FERPRO” (lub DS-15 “FERPRO”), zabezpieczający CH-3 lub CH-33 “FERPRO”.

Koszt obu preparatów - na 1 m3 (około 1200 m2) 2700 zł brutto (2,25 zł/m2)
Dopuszczone materiały w instalacji – bez ograniczeń, wykluczając metale silnie skorodowane
Inne koszty – koszt robocizny firmy zewnętrznej ( w zależności od obiektu, stanu instalacji itp)


Czyszczenie i zabezpieczanie instalacji wodnych -szczególnie ciepłej wody użytkowej -
w budynkach wielorodzinnych preparatami i urządzeniami FERPRO


FERPRO_CZYSZCZENIE_Odkamienianie_dużych_instalacji_wody_ciepłej Przy okazji czyszczenia instalacji c.o. , gdy mamy już dostępną pompę czyszczącą lub ekipę z pompą możemy także dokonać- jeżeli zachodzi taka potrzeba – czyszczenia instalacji wodnej / c.w.u. W zależności od składu chemicznego wody (twardość!), typu instalacji i jej wieku mogą wystąpić duże problemy z instalacją wodną . Typowy objaw to zarośnięcie osadami rur (tzw kamień kotłowy), zmniejszona wydajność wymiennków ciepła, uszkodzenia armatury jak np. baterii itp. Nie ma praktycznie innej metody czyszczenia instalacji c.w.u niż przy użyciu pompy czyszczącej. Cykl czyszczenia instalacji może być wieloetapowy w zależności od tego gdzie występują osady . Czyszczenie wymiennika ciepła, czyszczenie pionów, czyszczenie gałązek. W celu wyczyszczenia należy stworzyć obieg zamknięty z włączoną w obieg pompą czyszczącą. W praktyce problem pojawia się przy czyszczeniu gałązek lub pionów – gdzie należy stworzyć obwód zamknięty używając dodatkowych elastycznych węży.

Uwaga!- do czyszczenia instalacji c.w.u. możemy użyć pomp o mniejszej mocy i mniejszym zbiorniku niż do czyszczenia instalacji c.o. Wynika to z mniejszej ilości wody w instalacji c.w.u niż w c.o.

Do czyszczenia chemicznego instalacji c.w.u. lub innych wodnych, w tym także do wody pitnej, zalecany jest produkt DS-30 “FERPRO” działający na wszelkie osady mineralne (kamień kotłowy). Dostarczany w postaci proszku do rozmieszania z wodą przed użyciem w stężeniu 2,5%-5%. W celu bardziej skutecznego działania, wskazane podgrzanie kąpieli czyszczącej do około 40oC- 50oC. W szczególnych wypadkach gdy osady mineralne mają też skład metali (woda zażelaziona) lub występują w osadach produkty korozji w celu skutecznego czyszczenia można użyć DS-50 “FERPRO” (należy bezwzględnie pamiętać o dokładnym wypłukaniu/zneutralizowaniu instalacji po czyszczeniu).
Z reguły po wyczyszczeniu instalacji c.w.u. te same problemy pojawiają się znowu, chyba że podejmiemy proste kroki zaradcze. W tym celu zalecamy użycie urządzenia DOSAMIX 600 “FERPRO”. Jest to dozownik preparatu antyosadowego i antykorozyjnego montowany na wejściu instalacji wodociągowej lub tylko c.w.u. Jego działanie polega na dozowaniu mikroskopijnych dawek (4g/1m3) preparatu opartego na bazie produktów spożyczych o działaniu chelatująco-maskującym. Preparat powoduje wypłukiwanie osadów i produktów korozji bez osadzania ich się w instalacji.

Rekomendowane preparaty – czyszczący DS-30 “FERPRO” (w specjalnych wypadkach DS-50 “FERPRO”).
Koszt preparatów czyszczących – w zależności od grubości i typu osadów, średnicy rur itp. Orientacyjnie- 1 metr rury 3/4” oczyszczenie z 3 mm osadu = 5,00 zł/brutto (1 kg DS-30 usuwa 0,5 kg osadów)
Koszt urządzeń zabezpieczających -DOSAMIX typ 600 od 499 zł brutto, preparat 0,80 zł na 1m3 wody.
Dopuszczone materiały w instalacji – bez ograniczeń, wykluczając metale silnie skorodowane.
Inne koszty – koszt pompy od 2 500 zł netto (PC402) lub koszt robocizny firmy zewnętrznej ( w zależności od obiektu, stanu instalacji itp)
Przeczytaj- Czyszczenie instalacji c.w.u. używając pompy czyszczącej.


Pompy czyszcząc FERPRO Parametrz

INNE PROBLEMY Z INSTALACJĄ - ZOBACZ TUTAJ         
     


ZdjęcieNazwa towaruCena brutto 
SUPER-DS Pro "FERPRO" 1%. Cena za 1 kg, min. zakupu 10kg. Preparat czyszczący do c.o. Moc+. Rozpuszcza osady mineralne, produkty korozji, szlam. Bezpieczny dla materiałów używanych w c.o. Stosować w systemie c.o. lub przy czyszczeniu pompą.
Kod: FP300
Cena brutto: 107.97 pln
107.97 plnDo koszyka
Szczegóły
SUPER-DS Pro "FERPRO" 1%. Cena za 1 kg, min. zakupu 50kg. Preparat czyszczący do c.o. Moc+. Rozpuszcza osady mineralne, produkty korozji, szlam. Bezpieczny dla materiałów używanych w c.o. Stosować w systemie c.o. lub przy czyszczeniu pompą.
Kod: FP300-50
Cena brutto: 102.50 pln
102.50 plnDo koszyka
Szczegóły
DS-15 "FERPRO". Cena za 1 kg, min.zakupu 10kg. Bezkwasowy preparat czyszczący systemy grzewcze i in. Użycie 1% neutralizuje nowe systemy i usuwa oleje, szlam, topniki, opiłki itp., 2% czyści systemy których stan uniemożliwia użycie kwasów.
Kod: FP301
Cena brutto: 77.90 pln
77.90 plnDo koszyka
Szczegóły
DS-30 "FERPRO" 10 kg. Uniwersalny, bezpieczny odkamieniacz na bazie łagodnego kwasu do inst. ciepłej/zimnej wody (także pitnej), zasobników, bojlerów itp. Nie niszczy tworzyw, metali in. Kolorowy wskaźnik aktywności KWA. 1kg usuwa 0,5kg osadów.
Kod: FP303x10
Cena brutto: 654.63 pln
654.63 plnDo koszyka
Szczegóły
DS-30 "FERPRO" 3 szt. x 10kg. Uniwersalny, bezpieczny odkamieniacz na bazie łagodnego kwasu do inst. ciepłej/zimnej wody (także pitnej), zasobników, bojlerów itp. Nie niszczy tworzyw, metali in. Kolorowy wskaźnik aktywności KWA. 1kg usuwa 0,5 kg
Kod: FP303x30
Cena brutto: 1799.00 pln
1799.00 plnDo koszyka
Szczegóły
DS-50 "FERPRO" cena za 1kg, min.zakup 12kg. Silny preparat czyszczący do ins. HVAC na bazie kwasu fosforowego. Usuwa osady mineralne i metaliczne. KWA kolorowy wskaźnik aktywności. Użyć z pompą lub kąpielą czyszczącą, także na zimno. Stęż. 2%-5%
Kod: FP304
Cena brutto: 82.00 pln
82.00 plnDo koszyka
Szczegóły
DS-50 "FERPRO" cena za 1kg, min.zakup 24kg. Silny preparat czyszczący do ins. HVAC na bazie kwasu fosforowego. Usuwa osady mineralne i metaliczne. KWA kolorowy wskaźnik aktywności. Użyć z pompą lub kąpielą czyszczącą, także na zimno. Stęż. 2%-5%
Kod: FP304-30
Cena brutto: 75.17 pln
75.17 plnDo koszyka
Szczegóły
DS-50 "FERPRO" cena za 1kg, min.zakup 93kg. Silny preparat czyszczący do ins. HVAC na bazie kwasu fosforowego. Usuwa osady mineralne i metaliczne. KWA kolorowy wskaźnik aktywności. Użyć z pompą lub kąpielą czyszczącą, także na zimno. Stęż. 2%-5%
Kod: FP304-90
Cena brutto: 71.07 pln
71.07 plnDo koszyka
Szczegóły
K Neutralizator "FERPRO" do DS-50 1 kg. Neutralizacja instalacji, kotłów, wymienników po czyszczeniu kwasem. Mieszanina soli alkalicznych złożona z węglowodanów, fosforanów sodu i inhibitorów korozji. Neutralizuje też kąpiel czyszczącą.
Kod: FP306
Cena brutto: 68.34 pln
68.34 plnDo koszyka
Szczegóły
CH-3. System Guard 1% "FERPRO" cena 1 kg (na 100 L wody /min. zakupu 10 kg). Inhibitor nowej generacji do instalacji C.O./HVAC z różnych materiałów. Reguluje pH, zapobiega powstawaniu korozji i osadów oraz skażeniu biologicznemu.Certyfi
Kod: FP103
Cena brutto: 101.13 pln
101.13 plnDo koszyka
Szczegóły
CH-3. System Guard 1% "FERPRO" cena 1 kg (na 100 L wody /min. zakupu 25 kg). Inhibitor nowej generacji do systemów CO/HVAC z różnych materiałów. Reguluje pH, zapobiega; tworzeniu korozji, osadów, skażeniu biolog.Certyfikat Buildcert/UK
Kod: FP114
Cena brutto: 94.30 pln
94.30 plnDo koszyka
Szczegóły
CH-3. System Guard 1% "FERPRO" cena 1 kg (na 100 L wody /min. zakupu 100 kg). Inhibitor nowej generacji do systemów CO/HVAC z różnych materiałów. Reguluje pH, zapobiega; tworzeniu korozji, osadów, skażeniu biolog.Certyfikat Buildcert/UK
Kod: FP115
Cena brutto: 91.55 pln
91.55 plnDo koszyka
Szczegóły
CH-33 SYSTEM-SAFE "FERDOM"* 2,5 L (na 500 L/0,5m3 wody). Inhibitor najwyższej skuteczności do systemów C.O./HVAC wykonanych z różnych materiałów. Zapobiega; powstawaniu korozji, osadów, skażeniu biologicznemu, reguluje pH. Certyfikat Bui
Kod: FP333
Cena brutto: 572.64 pln
572.64 plnDo koszyka
Szczegóły
CH-33 SYSTEM-SAFE "FERDOM"* 5 L (na 1000 L/1m3 wody). Inhibitor najwyższej skuteczności do systemów C.O./HVAC wykonanych z różnych materiałów. Zapobiega; powstawaniu korozji, osadów, skażeniu biologicznemu, reguluje pH. Certyfikat Buildcert/UK.
Kod: FP330
Cena brutto: 1091.97 pln
1091.97 plnDo koszyka
Szczegóły
WSKAŹNIK DO BADANIA PH w zakresie 1-14, kolorymetryczny. Szpula 5 metrów lub 100 pasków testowych.
Kod: FP104
Cena brutto: 79.00 pln
79.00 plnDo koszyka
Szczegóły
TESTER INHIBITORÓW "FERDOM FERPRO" CH-2, CH-3., CH-33 - 10 pomiarów. Kolorymetryczny zestaw do pomiaru stężenia inhibitorów. Działa na zasadzie badania poziomu molibdenu w zładzie wody, który jest dodawany w produkcji jako znacznik do inhibitor
Kod: FP313
Cena brutto: 132.00 pln
132.00 plnDo koszyka
Szczegóły
SYSTEM-SHURE "FERPRO" Zestaw do badania parametrów wody i stężenia inhibitora
Kod: FP315
Cena brutto: 819.00 pln
819.00 plnDo koszyka
Szczegóły
DOSAMIX 611 "FERPRO" Zmiękczacz-dozownik chroniący przed osadami i korozją duże instalacje wodne.
W budynkach wielorodzinnych, biurach itp.Prosty w obsłudze, bez zasilania elek. Podł. 3/4", przepływ max.2,5 m3/H

Kod: FP611
Cena brutto: 545.30 pln
545.30 plnDo koszyka
Szczegóły
DOSAMIX 612 "FERPRO" Zmiękczacz-dozownik chroniący przed osadami i korozją duże instalacje wodne.
W budynkach wielorodzinnych, biurach itp.Prosty w obsłudze, bez zasilania elek. Podł. 1", przepływ max.3,5m3/H

Kod: FP612
Cena brutto: 681.96 pln
681.96 plnDo koszyka
Szczegóły
THERMOMOMIX dozownik-filtr osadnikowy "FERPRO" 1 dcm, 1".
Obudowa termiczna, ciśnieniowa. Do napełniania inhibitorami, preparatami instalacji HVAC. Działa też jako filtr wyłapuje z instalacji osady, magnetyty. Bez zaworów. Są inne rozmiary

Kod: FP770
Cena brutto: 1099.01 pln
1099.01 plnDo koszyka
Szczegóły
EVOLUTION CF40 Kamco "FERPRO" Pompa-agregat czyszczący, mobilny + starter pack.
Zbiornik 40L, rewers, moc 0,50KM, 90L/min, 2 bar, H słupa wody 20m, max 75st C, H 69cm, 17kg, 7 węży (3/4"). Do 30 grzejników w c.o. A*

Kod: PC208
Cena brutto: 6832.00 7093.00 pln
6832.00 7093.00 plnDo koszyka
Szczegóły
QUANTUM 2 CF90 Kamco "FERPRO" Pompa-agregat czyszczący, mobilny + starter pack.
Zbiornik 60L, rewers, moc 0,75KM, 150L/min, 2,4 bar, H słupa wody 24m, max 75st C, H 89cm, 23kg, 7 węży (3/4). Do 50 grzejników w c.o. A*

Kod: PC209
Cena brutto: 8199.00 8745.00 pln
8199.00 8745.00 plnDo koszyka
Szczegóły
TYTAN 2 CF120 Kamco "FERPRO" Pompa-agregat czyszczący, mobilny + starter pack.
Zbiornik 125L, rewers, moc 0,75KM, 170L/min, 2,8 bar, H słupa wody 28m, max 75st C, H 89cm, 7 węży (1"). Do 70 grzejników w c.o.A*

Kod: PC210
Cena brutto: 9565.00 10248.00 pln
9565.00 10248.00 plnDo koszyka
Szczegóły
FOAM-STOP "FERPRO" 1 kg /L na 2m3 zładu wody. Preparat z dozownikiem zapobiega tworzeniu piany przy czyszczeniu chemicznym. Dodawać do zbiornika pompy lub bezpośrednio do instalacji / czyszczonego urządzenia. Zużycie w stosunku do il. osadów.
Kod: FP307
Cena brutto: 244.63 pln
244.63 plnDo koszyka
Szczegóły
"Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies."

 

Bezpieczne zakupy
STRONA GŁÓWNA | Polityka cookies. Korzystanie z serwisu oznacza.. | REGULAMIN

Oprogramowanie sklepu: Netidea - strony internetowe gdańsk
Copyright (C) 2002-2010
Strona została wygenerowana w czasie: 0.015 sek.